Kalendarz

Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Rekrutacja

Aukcja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki

Data publikacji strony internetowej: 13.03.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak skrótów klawiaturowych do przycisków kontrastu i rozmiaru tekstu oraz menu strony.

Na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się po lewej stronie ekranu.

Zastosowane w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • na stronie możliwa jest zmiana kontrastu tekstu i rozmiaru tekstu przy pomocy przycisków znajdujących się po lewej stronie ekranu,
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab” ,
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus) ,
 • ograniczono publikację plików PDF — treści publikowane są bezpośrednio w serwisie lub jednocześnie w formie PDF i tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół w Barczewie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Sarwiński, adres poczty elektronicznej zsb@barczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 514 77 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Barczewie, ul. Północna 14, 11-010 Barczewo

Do budynku usytuowanego przy ul. Północnej prowadzi wejście główne wyposażone w  podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła korzysta również z innych wejść do obiektu, i tak:

– wejście na halę sportową od strony Oś. Słonecznego –  wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

– wejście do Oddziału Przedszkolnego od strony ul. Warmińskiej – posiadające podjazd,

– wejście od parkingu (kadra i Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia)- posiadające podjazd,

– wejście do kuchni od strony ul. Warmińskiej – ze stopniem,

– wyjście z Oddziału Przedszkolnego na Plac zabaw z toalet – wyposażone w podjazd

– oraz wejścia/wyjścia awaryjne w ilości: sztuk 4 ze stopniami plus 3 z podjazdami plus 5 bez barier architektonicznych.

Chodniki na terenie szkoły są pozbawione barier architektonicznych (posiadają obniżone krawężniki).

Na terenie obiektu szkoły znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej – szczyt budynku przy wejściu na kuchnię- od strony ul. Warmińskiej.

 W holu szkoły po prawej stronie znajduje się portiernia, a w odległości około 10 – 12 m od wejścia pomieszczenia administracji.

Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, a na hali sportowej jedno stanowisko prysznicowe.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada możliwości tłumaczenia na język migowy.

Do budynku i pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem – jednak na smyczy i w kagańcu – tylko  w czasie zajęć lekcyjnych ( gdy na korytarzach nie ma dzieci) – za zgodą Dyrektora szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników LO

 

Szkolny zestaw podręczników w Zespole Szkół dla Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie

w roku szkolnym 2020/2021 obowiązujący od 1 września 2020 r.                                                 Zatwierdzony w dniu  17 czerwca 2020 r.

Klasa 1 LO – po Szkole Podstawowej

L. p. Nazwa przedmiotu Podręcznik, ćwiczenia (autor, tytuł) Wydawnictwo,

Nr dopuszczenia przez MEN

1. J. polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska,  Ponad słowami kl.1, część 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era,

Nr dop.: 1014/1/2019, 1014/2/2019,

2. Historia R. Kulesza, K. Kowalewski, Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii. Zakres rozszerzony. Nowa Era,

Nr dop.: 1019/1/2019

3. WOS A. Janinacki, J. Kięczkowska, M. Menz, W centrum uwagi, cz. 1,  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era,

Nr dop.: 1034/1/2019

4. Język angielski D. Spencer, M. Cichmińska, Checkpoint A2+B1, Student’s books + Zeszyt ćwiczeń Macmillan, Nr dop.: NPP: 959/1/2019, SPP: 958/1/2019
5. Język niemiecki S. Mróz-Dwornikowska,  Welttour Deutsch 1,. Podręcznik do języka niemieckiego dla liceum i technikum + ćwiczeni Nowa Era,

Nr dop.: 935/1/2018

6. Matematyka M. Dobrowolska, M. Karpiński,, J. Lech, Matematyka z plusem 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony GWO,

Nr dop.: 963/1/2019

7. Fizyka M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 1. Podręcznik nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy Nowa Era,

Nr dop.: 1001/1/2019

8.

 

Biologia A. Helmin (red.), Biologia  na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era,

Nr dop.: 1006/1/2019, 1010/1/2019

9. Chemia M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era,

Nr dop.:  994/1/2019

10. Geografia R. Malarz, M. Więckowski, Oblicz geografii 1, Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era,

Nr dop.: 983/1/2019, 973/1/2019

11. Informatyka Materiały dostarcza nauczyciel  
12. Podstawy  przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych.. Nowa Era,

Nr dop.: 1039/2020/z1

13. EDB J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era,

Nr dop.: 960/2019

14. Plastyka M. Ipczynska, N. Mrozkowiak, Spotkania ze sztuka . Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era,

Nr dop.: 1009/2019

15. Religia P. Pierzchała (red.), Na drogach wolności ,Podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego Wydawnictwo Katechetyczne, AZ-31-01/18-WA-2/20

 

Szkolny zestaw podręczników w Zespole Szkół dla Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie – po Gimnazjum

 

w roku szkolnym 2020/2021 obowiązujący od 1 września 2020 r.                                    Zatwierdzony w dniu  17 czerwca 2020 r.

 

Klasa 2a LO – po Gimnazjum

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Podręcznik, ćwiczenia (autor, tytuł)

 

Wydawnictwo,

Nr dopuszczenia przez MEN

1. J. polski

 

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami, cz. 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era,

Nr dop.: 425/3/2013, 425/4/2013

2. Historia R. Kulesza, Zrozumieć przeszłość- starożytność i średniowiecze. Zakres rozszerzony – część 1, Zrozumieć przeszłość – dzieje nowożytne. Zakres rozszerzony – część 2 Nowa Era,

Nr dop.: 642/1/2013

3.

 

Język angielski H. Casey  J. Szuwart,  VISION 3, Student’s book 3, Podręcznik dla klasy 2 liceum i technikum + ćwiczenia Oxford,

Nr dop.: 3986/3/2019

4. Język niemiecki S. Mróz- Dwornikowska, K. Szachowska,  Meine Welttour 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych + zeszyt ćwiczeń. Nowa Era,

Nr dop.: 753/2/2015

5.

 

Matematyka M. Karpiński, M. Dobrowolska, J.Lech,  Matematyka 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. GWO,

Nr dop.: 606/2/2013

6. Geografia R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

T. Rachwał. Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era,

Nr dop.: 501/1/2012/2015,

501/2/2013

7. Religia B. Rozen, ks. M. Bartnikowski, s. M. Ujazdowska, Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie, Podręcznik do nauczania religii w klasie 2 liceum ogólnokształcącego i technikum Wydawnictwo Katechetyczne,

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników w Zespole Szkół dla Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie – po Szkole Podstawowej

w roku szkolnym 2020/2021 obowiązujący od 1 września 2020 r.                                    Zatwierdzony w dniu  17 czerwca 2020 r.

Klasa 2b LO – po Szkole Podstawowej

Lp. Nazwa przedmiotu Podręcznik, ćwiczenia (autor, tytuł) Wydawnictwo,

Nr dopuszczenia przez MEN

1. J. polski

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami, część 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era,

Nr dop.: MEN 1014/3/2020 MEN 1014/4/2020

 

2. Historia P. Klint, Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era,

 

3. WOS L. Czechowska, A. Janicki, W centrum uwagi, cz. 2,  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era,

Nr dop.: 1034/1/2019

4.

 

Język angielski H. Casey  J. Szuwart,  VISION 2, Student’s book 2, Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum + ćwiczenia Oxford,

Nr dop.: 2986/2/2019

5.

 

Język niemiecki S. Mróz- Dwornikowska, Welttour Deutsch 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla kasy 2 dla liceum ogólnokształcącego i technikum + ćwiczenia Nowa Era,

Nr dop.: 935/2/2019

6.

 

Matematyka M. Dobrowolska,  M. Karpiński, J.Lech, Matematyka z plusem 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy GWO,

Nr dop.: 964/2/2020

7. Geografia T. Rachwał. Oblicza geografii 2. Podręcznik do geografii dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era,

Nr dop.: 501/2/2013/2016

8. Biologia A. Helmin, J. Holeczek, Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era,

 

9. Chemia M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska, To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era,

Nr dop.:  994/1/2019

10. Fizyka M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę 2. Podręcznik  nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy Nowa Era,

 

11. Religia B. Rozen, ks. M. Bartnikowski, Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie, Podręcznik do nauczania religii w liceum ogólnokształcącym i technikum Wydawnictwo Katechetyczne,

 

12. Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era,

Nr dop.: 647/2012/2015

13. Informatyka Materiały dostarcza nauczyciel

 

Szkolny zestaw podręczników w Zespole Szkół dla Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie

 

w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujący od 1 września 2020r.                                      Zatwierdzony w dniu  17 czerwca 2020 r.

 

Klasa  3 LO – po Gimnazjum

 

Lp Nazwa przedmiotu Podręcznik, ćwiczenia (autor, tytuł) Wydawnictwo,

Nr dopuszczenia przez MEN

1. J. polski M. Chmiel, R. Pruszyński, A. Równy, Ponad słowami.  Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy  i rozszerzony. Klasa 3 Nowa Era,

Nr dop.: 425/5/2014/2016

2. Historia P. Galik, Zrozumieć  przeszłość. Część  3. Lata 1815-1939.

J. Kłaczkow, A. Zielińska, Zrozumieć przeszłość. Część 4. Dzieje najnowsze po1939 roku.

Nowa Era,

Nr dop.: 642/3/2014, 642/4/2015

3. Język angielski M. Rosińska, L. Edwards, M. Inglot, Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony Macmillan,

Nr dop.: 931/2018

4. Matematyka M. Karpiński, M. Dobrowolska, J. Lech, Matematyka 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. GWO,

Nr dop.: 606/3/2014

5. Geografia R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii  3. Zakres rozszerzony,

T. Rachwał, Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony

Nowa Era,

Nr dop.: 433/2012/2014

6. Religia ks. A. Bielinowicz, ks. B. Wykowski, ks. K. Patejuk, Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie, Podręcznik do nauczania religii w liceum ogólnokształcącym i technikum Wydawnictwo Katechetyczne,

 

7. Język rosyjski M. Zybert, Nowy Dialog. Szkoła  ponadgimnazjalna. Część 3. Podręcznik do języka rosyjskiego (+CD), zakres podstawowy + ćwiczenia WSiP,

 

 

 

Rekrutacja

Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja

Kolejny wyjazd na strzelnicę

Uczniowie LO próbują swoich sił na strzelnicy z żołnierzami ze stowarzyszenia „Skorpion”

Stypendium MEN

Nasza uczennica Ilona Pieklik z klasy II Liceum Ogólnokształcącego na wręczaniu stypendiów ufundowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, które odbyło się dziś, 20 listopada 2019 r. w Olsztynie. W województwie warmińsko-mazurskim wyróżniono 157 uczniów. W całej gali Ilona uczestniczyła wraz z panią Alicją Sawicka, Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie.
Nagrody wręczają; p. Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym Uczniom, a szczególnie naszej uczennicy, Ilonie.

„Solidarnie dla transplantacji”

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Uczniowie klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w dniu 13 listopada 2019r. wzięli udział w spotkaniu z Panią Martą Leszczyńską Koordynatorem Regionalnym ds. Transplantacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
Celem wykładu było uświadomienie uczniom transplantacji, jako metody leczenia oraz zwiększenie społecznego poparcia na przekazywanie narządów, tkanek i komórek do przeszczepienia. Uczniowie dowiedzieli się, kto i w jaki sposób może zostać dawcą, jak przebiega proces oczekiwania biorcy.
Serdecznie dziękujemy Pani koordynator za przybliżenie uczniom tej metody leczenia.
Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Ewa Radzanowska.

Wycieczka do sądu

IIA próbuje swoich sił na sali sądowej.

Święto Odzyskania Niepodległości

8.11.2019r. przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o 11.11 zaśpiewaliśmy hymn Polski. Uczniowie kl. Vb i VA Sp3 przygotowali uroczysty apel upamiętniający 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ognisko integracyjne

Wyjazd na strzelnicę

73482869_2418307505087998_947705531957510144_n
« 1 z 16 »

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „SKORPION RK”, dziś mieliśmy okazję postrzelać.

Klasy I

W zakładzie karnym

Dzisiaj w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy II LO mieli okazję dowiedzieć się na czym polega praca funkcjonariusza w Zakładu Karnego w Barczewie. Po Zakładzie Karnym oprowadził nas Pan Maciej Olszewski – wychowawca.

Szkolny Wolontariat podczas pracy

Dni kariery w LO

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w ZS w Barczewie. Dzisiaj uczniowie klas pierwszych LO spotkali się z ratownikiem medycznym Specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Podczas spotkania licealiści poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieli się, że mamy obowiązek udzielić pierwszej pomocy. W drugiej części spotkania młodzież poznała zasady rekrutacji do tej formacji, jakie są wymagania. Mieli też okazję zobaczyć a nawet przymierzyć nowoczesny sprzęt ochronny. Wspaniały przekaz, profesjonalizm i zaangażowanie. Dziękujemy za poświęcony czas.

 

Zapraszamy

Obóz Star-Dadaj 2019

« 1 z 4 »

Otwarcie strzelnicy

28 września dokonano uroczystego otwarcia strzelnicy k. Dobrego Miasta. W ramach współpracy naszego liceum ze stowarzyszeniem Skorpion R.K. nasi licealiści już niedługo będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach na strzelnicy. Dzisiaj swoich sił próbowała pani dyrektor Alicja Sawicka. Dziękujemy panu prezesowi Przemysławowi Karwowskiemu za zaproszenie.

Obraz może zawierać: roślina, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i na zewnątrz

Rada Rodziców

Szanowni Państwo.

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą 25 zł  za jedno dziecko oraz 15 zł  za każde kolejne.

Podajemy numer konta:  29 – 9343 – 1028 – 0000 – 0071  – 2000 – 0010 w tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie serdecznie zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się 2 września 2019r. w hali sportowej o godzinie 9:30

Zestaw podręczników do liceum ogólnokształcącego

Kolorem zaznaczone zostały podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej.

4.-Szkolny-zestaw-podręczników-w-ZS-dla-LO-2019-2020-1.-doc

Zakończenie roku szkolnego liceum dla dorosłych

W dniu dzisiejszym uroczyście pożegnaliśmy Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Życzymy dalszych sukcesów.

 

Zakończenie roku szkolnego klasy III

Dnia 26.04.2019 r. uczniowie klasy III  oficjalnie zakończyli rok szkolny 2018/2019. Ukończenie szkoły to bardzo ważny moment w życiu młodego człowieka, dlatego serdecznie gratulujemy naszym absolwentom oraz życzymy sukcesów i pomyślności w realizacji marzeń.

]

Zakończenie roku szkolnego klasy III

Dnia 26.04.2019 r. uczniowie klasy III  oficjalnie zakończyli rok szkolny 2018/2019. Ukonczenie szkoły to bardzo ważny moment w życiu młodego człowieka, dlatego serdecznie gratulujemy naszym absolwentom oraz życzymy sukcesów i pomyślności w realizacji marzeń

Dzień Otwarty LO

Dziś w naszej szkole gościliśmy starszego chorążego z Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusz SG opowiadał o swojej pracy, zagranicznych misjach i wolnych etatach w Kętrzynie.

Spotkanie Skorpion

17 stycznia gościliśmy porucznika Dawida Hyczę (Stowarzyszenie „Skorpion RK”). Uczniowie liceum mogli dowiedzieć się, jak zaplanować ścieżkę zawodową w służbach mundurowych(straży granicznej, wojskach podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej). Kolejne spotkanie – wkrótce.

Informacja

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Barczewie nie organizuje Balu Studniówkowego. Imprezy okolicznościowe organizowane w tym zakresie mają charakter prywatny i szkoła nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Alicja Sawicka – Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie

Z wizytą w ZDZ

29 listopada 2018 r.uczniowie III klasy LO wybrali się z wizytą do Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Olsztynie. Dziewczęta uczestniczyły w warsztatach kosmetycznych w Policealnym Studium Zawodowym i miały okazję zapoznać się z ofertą szkoły, kierunkami kształcenia oraz kursami kwalifikacyjnymi. Największą atrakcją okazały się same warsztaty, na których uczennice zgłębiały tajniki dbania o urodę. Chłopcy, w tym czasie, odwiedzili nowoczesne Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ w Olsztynie. Mieli możliwość obejrzenia sal wyposażonych w sprzęt do nauki instalacji odnawialnych źródeł energii, montażu rusztowań, wykonywania prac wysokościowych, a także malarskich, tynkarskich, glazurniczych i pokrewnych.

Portrety kobiet niepospolitych

W dniu 17 listopada 2018 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie stulecia uzyskania przez Polki praw wyborczych, odbył się w Szkolnym Centrum Informacji wykład dr Marii Korybut-Marciniak, pt. „Portrety kobiet niepospolitych”. Był to kolejny wykład w naszej szkole w ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, mieli okazję bliżej poznać najbardziej rozpoznawalne Polki przełomu XIX i XX wieku. W trakcie wykładu przedstawione zostały rozbudowane biogramy „niepospolitych”: Bronisławy i Marii Skłodowskich, Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, Anny Bilińskiej-Bohdanowicz oraz Karoliny Kocięckiej. Wykład wzbogacony był prezentacją multimedialną oraz quizem dla najuważniejszych uczniów na zakończenie spotkania.

Tydzień Edukacji Globalnej 19 – 25 listopada

 

 

 

 

 

 

Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju II. nr 49/2018M
„Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

Miło nam poinformować, że nasza Szkoła uczestniczy w projekcie Edukacja Globalna. W związku z tym działaniem w dniach 19 – 25 listopada w naszej placówce odbędzie się szereg działań. Zachęcamy do śledzenia na stronie internetowej w zakładce „Edukacja Globalna” oraz facebook.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z policjantem

Dnia 30.10.2018r. młodzież klas I a i I b Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w prelekcji pt: „ Odpowiedzialny kierowca”. Spotkanie poprowadził dzielnicowy Komisariatu Policji w Barczewie Pan Adam Pęgier.

Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca policjanta w ruchu drogowym. Przybliżone zostały im statystyki dotyczące wypadków drogowych.

Policjant przypomniał wszystkim o konieczności ostrożności podczas kierowania pojazdem oraz aby każdy kierowca nie siadał za kierownicę pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Substancje te zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości tym samym ocenę sytuacji na drodze.

Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała prezentacji, a po spotkaniu miała możliwość zadania policjantowi indywidualnych pytań.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dnia 15.10.2018r. uczniowie kl. II LO uczestniczyli w wycieczce do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Podczas wizyty w sądzie uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną sądu. Uczniowie mogli wejść na największą salę rozpraw i wcielić się w role sędziego, adwokata. Zobaczyli też cele, w których oczekują na rozprawę skazani, pokój przesłuchań dla dzieci. Dowiedzieli się też gdzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Uczniowie spotkali się z P. A. Żegarską sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie, rzecznikiem ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Olsztynie która udzieliła informacji na temat zawodu sędziego oraz działalności sądu. Najwięcej emocji wzbudził udział w rozprawie cywilnej. To było ciekawe doświadczenie.

Organizatorem wycieczki była Jolanta Jakończuk doradca zawodowy, opiekun Małgorzata Korczak .

 

Dnia 17.10.2018r. uczniowie kl. II i III LO uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Karnego w Barczewie. O specyfice pracy w zakładzie, wymaganiach opowiedział p. por. G. Przybyłek, który jest wychowawcą w Zakładzie Karnym. Podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają poszczególne wydziały, świetlica, pracownia, siłownia, areszt śledczy oraz cele osadzonych. Podczas wizyty uczniowie spotkali się z funkcjonariuszami Specjalnej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Dowiedzieli się ta czym polega praca takiej  Grupy Specjalnej, jakie wymagania trzeba spełniać, by dostać się do  SGI SW, na czym  polega ich praca, jakim sprzętem dysponują.

Organizatorem wycieczki była J. Jakończuk doradca zawodowy, opiekun A. Kwiatkowska

Obóz Star Dadaj

W dniach 27-28 września 2018r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Star Dadaju. W programie znalazł się trening technik samoobrony, ćwiczenia sprawnościowe i wytrzymałościowe, szkolenie z rodzajów broni i amunicji oraz zadania na orientację w terenie. Dzięki uprzejmości firmy jax events, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w grze zespołowej paintball. Podczas obozu był także czas na relaks w basenie i wspólne ognisko. Szczególne podziękowania składamy Panu Jarosław Łada i Stowarzyszeniu „Defender” KRAV MAGA Barczewo, za organizację części szkoleniowej obozu.

 

Obóz 2018

 

W dniach 27-28 września 2018r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Star Dadaju. W programie znalazł się trening technik samoobrony, ćwiczenia sprawnościowe i wytrzymałościowe, szkolenie z rodzajów broni i amunicji oraz zadania na orientację w terenie. Dzięki uprzejmości firmy jax events, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w grze zespołowej paintball. Podczas obozu był także czas na relaks w basenie i wspólne ognisko. Szczególne podziękowania składamy Panu Jarosław Łada i Stowarzyszeniu „Defender” KRAV MAGA Barczewo, za organizację części szkoleniowej obozu.

Informacja o wymaganych dokumentach do LO

Do dnia 26.06.2018 roku należy dostarczyć obligatoryjnie:

 

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub ksero)*
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Oraz dodatkowo

 • Dwa zdjęcia legitymacyjne
 • Kartę zdrowia ze szkoły

* Uwaga!!! Dostarczenie oryginału świadectwa jest jednocześnie potwierdzeniem woli rodziców przyjęcia do naszej placówki

 

2 lipca 2018 roku o godzinie 11:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Jeżeli kandydat nie znajdzie się na liście zakwalifikowanych prosimy o odbiór dostarczonych do naszej placówki dokumentów.

 

Jeżeli kandydat jest na liście zakwalifikowanych, do 10 lipca 2018r. należy dostarczyć obligatoryjnie:

 • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (jeżeli nie był dostarczony wcześniej)
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli nie był dostarczony wcześniej)
 • Kartę zdrowia ze szkoły (jeżeli nie była dostarczona wcześniej)
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne (jeżeli nie były dostarczone wcześniej)

11 lipca 2018 roku o godzinie 9:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do naszej szkoły.

 

Masz pytania? Zadzwoń: 89 5147 713.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Film

 

 

 

Na granicy Państwa

Wczoraj uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wspólnie z funkcjonariuszami patrolowaliśmy pas graniczny na odcinku 5 km, no i stało się- jeden z uczniów zauważył ślady świadczące o nielegalnym przekroczeniu granicy. Byliśmy świadkami uruchomienia całej procedury poszukiwania przestępcy. Dzięki sprawnej akcji funkcjonariuszy oraz psa tropiącego przestępcy, było ich dwóch zostali ujęci. To była wspaniała przygoda oraz okazja do poznania specyfiki pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Straż graniczna organizuje pokazowe patrole dla uczniów

 

PATROL STRAŻY GRANICZNEJ – KTK

Wspólny patrol funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z uczniami Zespołu Szkół w Barczewie oraz z naszym skromnym udziałem. Dłuższy materiał z patrolu w kolejnych programach KTK.#nowaKTK #KTK #strażgraniczna #SG #patrolSG #kętrzyndzieńpodniu #WMOSG

Opublikowany przez KTK – Kętrzyńska Telewizja Kablowa 14 maja 2018

 

« 1 z 3 »

Matura 2018

Kasztany kwitną, więc maturę czas zacząć!!! Piątek (4.05) to początek egzaminów. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zaczynają egzamin maturalny od języka polskiego. Potem matematyka i język obcy, a także egzaminy ustne i dodatkowe z wybranych przedmiotów.
Matury potrwają do 25 maja.

Trzymamy kciuki!!! Połamania pióra!!!

Zakończenie roku szkolnego klas III

27 kwietnia 2018r. zakończyli edukację nasi pierwsi licealiści. Abiturienci Rocznik 2018 jest, jak podkreślił pan Lech Jan Nitkowski,  Burmistrz Barczewa, pierwszym w historii Barczewa i Gminy, który to my wykształciliśmy i któremu pomagamy obrać „Kurs na dorosłość”.
Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście: Lech Jan Nitkowski Burmistrz Barczewa, Andrzej Maciejewski przewodniczący Rady Miejskiej, Rafał Surmański przew. Komisji Oświaty i Zdrowia, mjr Krzysztof Piskorski wicedyrektor Zakładu Karnego, Karina Więsyk Gaweł wicedyrektor Miejskiego Przedszkola, Irena Mysakowska dyrektor Zakładu Poprawczego, Rodzice Uczniów.

Ważnym punktem programu było wręczenie wyróżnień za osiągnięcia w nauce i postawę uczniowską. Pani Alicja Sawicka Dyrektor Zespołu Szkół w Barczewie wręczyła najważniejszą nagrodę  – Primus Inter Pares uczennicy Klaudii Makowskiej. Odznakę Wzorowy Uczeń wręczono uczennicy Andżelice Hasiak. Wyróżnienie otrzymały także uczennice: Weronika Żak i Paulina Podlecka.
Wszystkim Uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia na Egzaminie Maturalnym.
Szczególne podziękowania otrzymała także pani Iwona Rudź , wychowawczyni  naszej młodzieży, która dołożyła wszelkich starań , aby licealistów nie opuszczał duch walki w dążeniu do celu – Matury. Trzymamy kciuki za wszystkich naszych maturzystów.

OBÓZ W STAR-DADAJ 2018

26-27 kwietnia 2018r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Licealiści pod okiem trenerów Krav Magi ćwiczyli sprawność, wytrzymałość i techniki samoobrony. Zapoznali się także z rodzajami broni i amunicji. Podczas pobytu w Star- Dadaju był również czas na relaks, kąpiel w basenie, grę w siatkówkę, bilard oraz wspólne ognisko.

Kadry z życia za kratami

23 kwietnia 2018r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie uczestniczyli w spotkaniu z majorem Jarosławem Witkiem, rzecznikiem prasowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. Tematem spotkania był  International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”. Licealiści mieli możliwość zapoznać się z nagrodzonymi na festiwalu filmami o tematyce penitencjarnej, obrazującymi rzeczywistość za więziennym murem.

International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” jest miejscem prezentacji filmów z całego świata. Nagrodzone filmy są pokazywane na specjalnych pokazach – Galach Finałowych, m.in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego, na ogólnopolskich konferencjach penitencjarnych realizowanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej czy w zakładach karnych okręgu olsztyńskiego. Do tej pory odbyło się pięć edycji festiwalu.

PARĘ SŁÓW O SZKOLE…

Liceum Ogólnokształcące w Barczewie funkcjonuje od 1 września 2015r. , należy do Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi jeszcze szkoła podstawowa, branżowa szkoła zawodowa I stopnia oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. W porozumieniu z rodzicami i za zgodą organu prowadzącego utworzono w niej klasę o profilu służba penitencjarna. Już od początku funkcjonowania placówka podpisała porozumienie o współpracy z OSW,  Zakładem Karnym w Barczewie oraz Zakładem Poprawczym, co wzbogaciło ofertę edukacyjną szkoły. Po trzech latach funkcjonowania klas mundurowych, po przeprowadzonej ewaluacji, podjęto kroki zmierzające do zmiany profilu klasy na – straż graniczną.

Szkoła oferuje różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie uczestniczą w zajęciach
na strzelnicy, zajęciach jazdy konnej, samoobrony, musztry, ale także zajęciach przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i innych  przygotowujących do matury.

Dla uczniów niepełnosprawnych organizowane są działania o charakterze rewalidacyjnym.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole opiera się na współpracy z rodzicami
m.in. przy tworzeniu IPET-ów, WOFU, współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną znajdującą się na terenie placówki oraz udzielaniu wsparcia uczniom  poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno – społeczne, a także zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkoła uczestniczy w projekcie ORE „Edukacja globalna” i stara się o uzyskanie certyfikatu. Współpracuje z Radą Adwokacką w Olsztynie, czego efektem jest cykl spotkań młodzieży
z prawnikiem, panem Łukaszem Cholewickim. W liceum realizuje się programy autorskie
z zakresu historii prawa, metod treningu psychofizycznego w formacjach obronnych, resocjalizacji, w celu rozwijania kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów szkoły.

Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną oraz sportową. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w pomoce zgodne z warunkami realizacji podstawy programowej.
Do dyspozycji uczniów jest przestronna biblioteka, stołówka oraz „strefa relaksu”.
Teren szkoły jest zagospodarowany, przestronny i czysty.

Szkolenie z zakresu samoobrony

Uczniowie kl. II LO przez cały rok szkolny będą uczyć się prostych i skutecznych technik samoobrony. Szkolenie prowadzi Pan Jarosław Łada instruktor Federacji Krav Maga Network.

Fotorelacja z pierwszego szkolenia

Ogólnopolski Tydzień Kariery

            W ramach obchodów OTK dnia 16.10.17r. uczniowie klasy II LO o profilu penitencjarnym uczestniczyli w wycieczce do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Po kontroli bezpieczeństwa uczniowie spotkali  się z Panią Sędzią Agnieszką Żegarską, która opowiedziała licealistom  o pracy sędziego, ścieżce kariery, strukturze pracy sądu. Uczniowie uczestniczyli  też w dwóch sprawach karnych , jedna dotyczyła pobicia druga używania fałszywego prawa jazdy. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie sądu. Najwięcej emocji wzbudziła sala rozpraw, w której sądzeni są najgroźniejsi przestępcy. W opinii uczniów to była bardzo interesująca wycieczka.

Organizatorem wycieczki była Jolanta Jakończuk doradca zawodowy, opiekun Lidia Zelman

Ślubowanie klas I

13 października przyjęliśmy do grona braci uczniowskiej nowych żaków z klas I Szkoły Podstawowej oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Pani dyrektor Alicja Sawicka ciepło przywitała wszystkich zebranych gości, a przede wszystkim naszych pierwszoklasistów, którzy od dzisiaj mogą dumnie nosić miano ucznia naszej szkoły. Nie zapomniał o naszej uroczystości także Burmistrz Barczewa pan Lech Jan Nitkowski, który życzył wszelkiej pomyślności tym dużym i tym małym pierwszakom. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Korczak i p. Luizy Rogalewskiej- Misztel przygotowali montaż słowno-muzyczny dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, natomiast Rada Rodziców ufundowała dla kadry Zespołu Szkół przepiękne róże a dla pierwszaków słodkie upominki.

 

Spotkanie z ratownikami

Dnia 14.09.2017r. uczniowie kl. II i III LO o profilu penitencjarnym wzięli udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego. Podczas szkolenia uczniowie poznali ogólne zasady zachowania się w miejscu wypadku, dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej nałożonej na każdego obywatela w przypadku nie udzielenia pierwszej pomocy. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. Ćwiczyli na fantomie uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze. Poznali różnice między medycyną cywilną a militarną. Warto zaznaczyć, że szkolenie poprowadzili ratownicy Medyczni Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Olsztynie. Takich grup w Polsce jest 15. To było bardzo ciekawe doświadczenie.

 

Zajęcia w LO dla dorosłych

 

Plan na najbliższy miesiąc:

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw podręczników

Lista osób przyjętych do kasy I LO

 1. Bazylewicz Julia
 2. Czarnota Martyna
 3. Dowgiałło Paulina Natalia
 4. Fijas Wiktoria
 5. Godzieba Aleksandra
 6. Jezierska Aleksandra
 7. Kilanowski Kacper
 8. Lis Maciej
 9. Luks Alicja
 10. Luks Szymon Gabriel
 11. Myśliwiec Angelika
 12. Onufryjenko Sebastian
 13. Pawlik Karol
 14. Rutkowska Kinga
 15. Szymańska Angelika
 16. Tołkacz Wiktor
 17. Szpygiel Laura
 18. Wysocki Dawid Hubert
 19. Iwanowicz Wojciech
 20. Justyna Słota
 21. Adam Rawinis
 22.  Karolina Kozłowska

Gość – Tomasz Szewczak

Dnia 20 marca 2017r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Pana Tomasza Szewczaka olsztyńskiego sportowca uprawiającego sztuki walki, multimedalistę  w Judo potem w Ju– jitsu. Pan Tomasz  od wielu lat jest jednym z najlepszych zawodników w tej specjalności na świecie. Jest propagatorem tej sztuki walki na Warmii i Mazurach. Ma  na swoim koncie ma  5 medali mistrzostw  świata . W 2011r. był mistrzem świata a ostatnio w 2016r. wicemistrzem świata. O Panu Tomku piszą, że jest jak dobre wino im starszy tym lepszy.

Pan Tomasz Szewczak poprowadził trening z uc

niami klasy I i II  Liceum Ogólnokształcącego. Pokazał  podstawowe techniki , chwyty, dźwignie, uderzenia, kopnięcia, trzymania oraz ataki na newralgiczne miejsca. Pan Tomasz podkreślił, że Ju – Jitsu to sztuki walki dające niezliczoną ilość kombinacji i co ważne służą one tylko i wyłącznie do skutecznej obrony. Zajęcia z mistrzem wzbudziły wiele emocji .

Spotkanie zorganizowała p. Jolanta Jakończuk – doradca zawodowy

Zajęcia z samoobrony

Dzisiaj uczniowie LO w Barczewie ćwiczyli zakładanie dźwigni transportowych oraz konwojowanie zatrzymanego. Zajęcia poprowadził Pan Jarosław Łada instruktor Federacji Krav Maga Network.

 

Wycieczka do zakładu Poprawczego w Barczewie

Dnia 8 grudnia 2016r. uczniowie kl. I LO o profilu penitencjarnym odwiedzili  Zakład Poprawczy w Barczewie. Podczas wizyty Pani Dyrektor Irena Mysakowska przybliżyła młodzieży specyfikę miejsca oraz zapoznała z formami oddziaływań resocjalizacyjnych. Przemierzając korytarze zakładu uczniowie mieli możliwość obejrzenia pomieszczeń, w których na co dzień przebywają wychowankowie: świetlice grupowe, sypialnie wychowanków, szkołę oraz warsztaty szkolne. Najwięcej  emocji podczas zwiedzania wzbudziły pomieszczenia izb przejściowych a szczególnie izolatka.

Organizatorem wycieczki była Jolanta Jakończuk – doradca zawodowy

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

IMG_20161115_130412W roku szkolnym 2016/2017 stypendium PRM w naszym województwie otrzymało 160 uczniów. Musieli oni spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: uzyskać promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Akty przyznania stypendiów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, we wtorek (15 listopada br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wręczyli Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Na uroczystość wraz ze stypendystami przybyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, opowiedzieli również o pasjach i zainteresowaniach. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, gratulując uczniom osiągniętych sukcesów, podziękował nauczycielom za pracę, a rodzicom za wspieranie dzieci w realizacji ich marzeń.

Miło nam poinformować, że wśród stypendystów znalazła się również uczennica klasy drugiej naszego liceum ogólnokształcącego – Klaudia Makowska. Serdecznie gratulujemy!!!

 

IMG_20161115_125719

Spotkanie z prawnikiem

7 listopada 2016r. w ramach współpracy z Radą Adwokacką w Olsztynie zainaugurowaliśmy w Zespole Szkół w Barczewie cykl spotkań z adwokatem. Projekt, któremu patronuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie, skierowany jest do uczniów szkół średnich, a jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich i dorosłych, prawami ofiar przestępstw, przemocą domową, bezpieczeństwem w Internecie, prawami konsumentów.

Pierwsze spotkanie z licealistami poprowadził adwokat pan Łukasz Cholewicki, który poruszył problem przestępstw z użyciem przemocy, wskazał na różnice między wykroczeniem a przestępstwem, a trudne zagadnienia  ilustrował przykładami. Zajęcia należały do udanych, o czym świadczyły bardzo żywiołowe reakcje licealistów.

Wycieczka do sądu

Dnia 8 listopada 2016r. dzięki życzliwości Pani Danuty Hryniewicz Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie  uczniowie kl. II LO wzięli udział w spotkaniu organizowanym w sądzie . Po budynku sądu oprowadziła nas Pani Katarzyna Turkowska, przybliżyła też strukturę organizacyjną sądu. Na temat zawodu sędziego i działalności sądu opowiedziała Pani Agnieszka Żegarska sędzia i rzecznik prasowy ds. cywilnych . Szczególną atrakcją wizyty był udział w rozprawie gospodarczej . Wycieczkę zorganizowała Pani Jolanta

Jakończuk  doradca zawodowy.

Zajęcia z Krav Magi

Dnia 28.10.16r.  uczniowie kl. II LO o profilu penitencjarnym wzięli udział w zajęciach z samoobrony. Trening poprowadził Pan Jarosław Łada instruktor FEDERACJI KRAV MAGA NETWORK. Pan Jarek pokazał uczniom kilka chwytów stosowanych w samoobronie. Poinstruował  tez jak reagować na zagrożenia zachowując przytomność umysłu w stresie. Trening wzbudził wiele emocji i bardzo podobał się uczniom.

Zajęcia mogły się odbyć dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Barczewie.

Wizyta w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Dnia 21.10.16 r. Uczniowie klasy II LO o profilu penitencjarnym w ramach realizowanego przedmiotu resocjalizacja i profilaktyka społeczna spotkali się z p. Ireną Mysakowską dyrektorem Zakładu Poprawczego w Barczewie. Przebywając na terenie zakładu zapoznali się z zasadami funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnej. Mieli też okazję porozmawiać z p. pedagog,  socjoterapeutką, która opowiedziała o formach oddziaływań wobec młodzieży i o specyfice pracy . Organizatorem spotkania była p. Jolanta Jakończuk nauczyciel przedmiotu.

Pasowanie

14670705_604955286371422_2090482198187369698_n 14721520_1293833674017834_642502488510265154_n

 

 

 

 

 

 

Dnia 14.10.2016 r. odbyło się pasowanie klas I. Uczniowie klasy  Ia złożyli uroczyste ślubowanie, a w  części artystycznej zaprezentowali musztrę, techniki samoobrony i elementy taekwondo.

Prezentacja klasy ILO

W Sportowym Klubie Jeździeckim EKWADOR c.d.

Już po raz drugi nasi licealiści mieli okazje odwiedzić Klub Jeździecki EKWADOR. Tym razem trochę praktyki.

 

Spotkanie z kpt. Robertem Karabin

Dnia  07.10.16r. dzięki życzliwości Pana majora  Marka Kulwickiego  Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z kl. II LO o profilu penitencjarnym z panem kapitanem Robertem Karabin wychowawcą w zakładzie Karnym w Barczewie.  Pan Robert opowiedział o funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej w Polsce, jak wygląda współczesne więzienie  na przykładzie Zakładu Karnego w którym pracuje. To była bardzo ciekawa lekcja.

Udział naszych licealistów w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki.

23 września 2016r. uczniowie kl. I i II Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie z wychowawczyniami Iwoną Rudź i Lidią Zelman, odwiedzili Centrum Humanistyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
Licealiści uczestniczyli w dwóch wykładach prowadzonych przez pracownika naukowego Instytutu Filozofii UWM, panią dr Agnieszkę Biegalską. Pierwszy z wykładów poświęcony był miłości – jej literackim, filozoficznym, psychologicznym i neurobiologicznym uwarunkowaniom. Był próbą odpowiedzi na pytania: czy miłość jest jak narkotyk? Czy świadomość kocha? Czy miłość odbiera rozum? Co wspólnego z miłością mają dopamina, adrenalina, kortyzol?
Drugi wykład pt. „Strach ma wielkie oczy” zmusił słuchaczy do zastanowienia się nad istotą strachu, różnicą między strachem a lękiem. Prowadząca przystępnym językiem przedstawiła trudne filozoficzne problemy, odwołując się do poglądów A. Schopenhauera, M. Heideggera, Z. Baumana. Licealiści dowiedzieli się, w jaki sposób radzono sobie ze strachem na przestrzeni wieków.
W przerwie wykładów uczniowie mogli podziwiać wystawę prac pokonkursowych III edycji Bazaru IdeiObrazy ze świata wartości, usytuowaną we foyer auli teatralnej. Wystawa wzbudziła wiele emocji, zwłaszcza że w międzyszkolnym fotograficznym konkursie wzięła udział uczennica kl. II LO w Barczewie – Magdalena Kowalewska (jej prace również wyeksponowane były we foyer auli).
Udział licealistów w 14. Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki był doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat zagadnień natury filozoficznej, był również okazją do integracji młodzieży.

Lekcja w-f – zajęcia z samoobrony

Uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu penitencjarnym poznają techniki samoobrony. Nauczyciel, a tym samym trenerka Taekwondo, Klaudia Ruta sukcesywnie w trakcie zajęć w-f zaznajamia uczniów z elementami tej koreańskiej sztuki walki.

W Sportowym Klubie Jeździeckim EKWADOR

Dzisiaj młodzież klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie wraz z opiekunem p. Katarzyną Liberdą uczestniczyła w zajęciach nauki jazdy konnej w Sportowym Klubie Jeździeckim EKWADOR w Dąbrówce Małej. Cała inicjatywa odbywa się dzięki uprzejmości p. Roberta Hestkowskiego. Pod bacznym okiem i nadzorem p. Moniki – instruktor nauki jazdy konnej. 8 dziewcząt opanowało czynności związane z przygotowaniem konia do jazdy. Wspaniały koń Ponti z wielką pokorą i cierpliwością oddawał się zabiegom pielęgnacyjnym naszych uczestniczek zajęć. Spotkania będą odbywały się w każdym tygodniu przez najbliższe pół roku. Jutro kolejni ochotnicy, tym razem uczniowie klas I gimnazjum.

Wybory do samorządu uczniowskiego

 

 

16 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym w Barczewie odbyły się wybory przedstawicieli licealistów do Samorządu Uczniowskiego.

Klasę I i II LsuO reprezentować będą:

Oliwia Bagińska (kl. I LO)

Angelika Hasiak (kl. II LO)

Paulina Podlecka (kl. II LO)

Natalia Przybylak (kl. I LO)

Klaudia Saczuk (kl. I LO)

Damian Szrajber (kl. I LO)

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016r. w Zespole Szkół w Barczewie zainaugurowano nowy rok szkolny 2016/2017. Dyrektor Szkoły, pani Alicja Sawicka w ciepłych słowach powitała uczniów po wakacyjnej przerwie. Szczególnie gorąco zaś uczniów klas pierwszych gimnazjum i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu służba penitencjarna. Wychowawczynią licealistów została pani Lidia Zelman.
Pani dyrektor w swoim przemówieniu zaznaczyła, że działania szkoły w nowym roku ukierunkowane będą na kształtowanie postaw, wychowanie ku wartości, rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych wśród uczniów. Życzyła wszystkim uczniom sukcesów w nauce, satysfakcji z podjętego wysiłku oraz nawiązania nowych, trwałych przyjaźni. 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BARCZEWIE
obowiązujący od 1 września 2016r. dla uczniów klasy I i II

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I ZSZ W BARCZEWIE 2016 klasy 1 i 2 (1)

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

w roku szkolnym 2016/2017 został ustalony na dzień 5 września.

 

Poniżej znajduję się do pobrania zarządzenie Burmistrza Barczewa oraz wniosek.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 5 września 2016.

 

Wniosek      Zarządzenie-Nr

Dzień Dziecka Afrykańskiego

W dniach 9 – 12.05.2016 w naszej Szkole zorganizowana została zbiórka podstawowych materiałów szkolnych na rzecz potrzebujących dzieci mieszkających w Afryce. Dzięki wsparciu  naszych uczniów udało nam się zebrać ponad 25 kilogramów rozmaitych materiałów, a były to zeszyty, kredki, bloki rysunkowe, flamastry, długopisy, ołówki, nożyczki, bibuły itp. Przygotowana przez nas paczka zostanie przekazana za pośrednictwem KEEPERS FOUNDATION do jednego z 65 ośrodków znajdujących się w Afryce. Mamy nadzieję, że nasz skromny prezent dotrze do dzieci 16 czerwca, gdyż tego dnia obchodzony jest Dzień Dziecka Afrykańskiego. W akcję zaangażowali się również nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy uzbierali 166,5 zł na pokrycie kosztów przesyłki. Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w akcję.

Day of the African Child

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji. Materiały można przynosić do świetlicy szkolnej.

day of the african child

 

 

 

Nowoczesna giełda pracy OSW

8 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół w Barczewie wzięli udział Nowoczesnej giełdzie pracy organizowanej prze Olsztyńską Szkołę Wyższą . Była to doskonała okazja do zapoznania się z ofertami pracy lokalnych pracodawców. Tego dnia uczniowie zwiedzali uczelnię oraz wzięli udział w warsztatach zawodoznawczych.

 

Musztra

Dnia 7.04.2016 roku naszą Szkołę odwiedził mjr Bogdan Trzeciakiewicz, który przeprowadził kolejne ćwiczenia z musztry pojedynczego żołnierza oraz musztry zespołowej. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy.

 

.

Wyjście do Zakładu Poprawczego w Barczewie

DIMG_0084nia 22.01.2016r. uczniowie klasy ILO mieli okazję doświadczyć niecodziennych wrażeń. Dzięki życzliwości Pani Ireny Mysakowskiej dyrektorowi Zakładu Poprawczego w Barczewie mogli zobaczyć zakład od środka . Pani dyrektor zapoznała nas ze specyfiką pracy w placówce , opowiedziała jakie formy oddziaływań resocjalizacyjnych stosuje się wobec młodzieży, jakie trzeba mieć wykształcenie by móc pracować w zakładzie poprawczym. Zwróciła uwagę na to, że jest to praca trudna .Uczniowie mieli możliwość obejrzenia świetlicy, sali sportowej, stołówki, pokoi. Najwięcej emocji wzbudziły izolatki. To była oryginalna lekcja.

Organizatorem wycieczki była Jolanta Jakończuk – doradca zawodowy

 

12510309_990548184338474_4377674989318285521_n 941043_990548694338423_8417381083201166394_n 11205491_990548357671790_7161218429638492805_n

Polub nas

facebook.com/LoBarczewo

Rok Feliksa Nowowiejskiego

nowowiejskisam118 stycznia zainaugurowano rok Feliksa Nowowiejskiego.
Data ta, nie jest przypadkowa ponieważ tego dnia obchodzimy 70 rocznicę śmierci tego wybitnego kompozytora. W ramach obchodów tego roku będą odbywały się liczne koncerty i prelekcje związane z tą postacią, również w naszej szkole szykuje się kilka ciekawych atrakcji i niespodzianek
Przypomnijmy w skrócie postać mieszkańca naszego miasta.
Feliks Nowowiejski urodził się 7 lutego 1877 roku w Wartemborku (Barczewo), a zmarł 18 stycznia 1946 roku w Poznaniu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, organistą, szambelanem papieskim. Jest autorem muzyki do „Roty” Marii Konopnickiej oraz hymnu „O Warmio moja miła”.

Kolędowanie czas zacząć

22 grudnia 2015r. zabrzmiały w szkole kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki. Jedną z nich zaprezentowała klasa I LO – „Jest taki dzień”. W tym wyjątkowym dniu można było poczuć klimat świąt. Nie zabrakło życzeń i prezentów. Klasa spotkała się także na wigilijnym poczęstunku.

 

Eurobus 2015

1 grudnia 2015r. odbył się w Zespole Szkół w Barczewie Eurobus – Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie brali udział gimnazjaliści. W czasie obrad jury wystąpiła (poza konkursem) klasa I LO – prezentując scenki z życia szkoły na wesoło. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: Eurobus 2015

Wyjazd do kina

27.11.2015r. klasa była w kinie Helios na filmie pt. „Makbet”. Opiekunami w czasie wyjazdu była wych. – I Rudź i p. M.Bronowska-Waliszewska.

Wyjście do Zakładu Karnego 21.10.2015

zk1Wycieczka zawodoznawcza do Zakładu Karnego w Barczewie
Dnia 21.10.15r. Uczniowie kl. I LO o profilu penitancjarnym w Zespole Szkół
w Barczewie odwiedzili Zakład Karny w Barczewie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania placówki. Pan Piotr Karabin – wychowawca w Zakładzie Karnym bardzo interesująco opowiedział o historii więzienia, służbie więziennej. Przy pomocy makiety wykonanej przez skazanych przedstawił rozkład budynków w Zakładzie Karnym. Mieliśmy też możliwość zobaczenia galerii prac skazanych, świetlicę oraz cele skazanych. Już samo wejście na teren zakładu wzbudziło nas wiele emocji. To była oryginalna lekcja.

Ślubowanie 14.10.2015

W Zespole Szkół w Barczewie jObraz1est nas już więcej. 14 października w Dzień Edukacji Narodowej przyjęliśmy do braci uczniowskiej nowych członków. W tym wyją

tkowym dniu zaszczycili nas swoją obecnością goście: p. Lech Jan Nitkowski Burmistrz Barczewa, p. Krzysztof Piskorski zastępca dyrektora Zakładu Karnego, p. Rafał Surmański – przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od ślubowania, które było wyjątkowe, bo obok gimnazjalistów ślubowanie złożyli po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie liceum klasy o profilu służba penitencjarna.
Pani dyrektor Alicja Sawicka ciepło przywitała wszystkie klasy, życząc im, by dochowali słowa wypowiedzianego w ślubowaniu. Licealiści ślubowali:

„Ja,
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
uczeń klasy mundurowej,
świadomy swego wyboru i ciążących obowiązków ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie
ślubuję uroczyście
przestrzegać regulaminu szkoły oraz dążyć do zgłębiania wiedzy” – „Ślubuję”
Jako uczeń klasy mundurowej ślubuję realizować z zaangażowaniem powierzone mi zadania, pilnować przestrzegania zasad dyscypliny oraz wykonywać polecenia nauczycieli.” – „Ślubuję”
Ślubuję być zawsze przykładem godnego zachowania i postępowania jako uczeń liceum w Barczewie
i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej – „Ślubuję”
Ślubuję zdobytą wiedzę wykorzystać dla dobra i bezpieczeństwa obywateli naszego kraju.
Jako uczeń klasy mundurowej zawsze będę pomagał słabszym i potrzebującym tak, aby dobre imię szkoły zawsze było związane z poczuciem bezpieczeństwa i poszanowaniem godności drugiej osoby. – „Ślubuję”

Po części oficjalnej nadszedł czas na świetną zabawę, klasa zaprezentowała program artystyczny związany z profilem klasy.

Uroczystość prowadzili: Paulina Podlecka z kl. I LO i Filip Szczepański z kl. III c.

Wyjazd do Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

IMG_07546 października 2015r. uczniowie klasy I LO zaproszeni przez panią Helenę Rusiecką, uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Po zakończeniu części oficjalnej licealiści zwiedzili uczelnię, wzięli udział w zajęciach pokazowych. Warto przypomnieć, że 1 września 2015r. została podpisana umowa o współpracy między Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie a Zespołem Szkół w Barczewie.

Wyjazd integracyjny do Kikit 14-15.09.2015

WP_20150914_17_04_29_Pro14 września 2015r.  klasa I Liceum Ogólnokształcącego o profilu służba penitencjarna w Barczewie wyjechała na dwudniowy obóz do Ośrodka Zewnętrznego w Kikitach. Po przyjeździe licealiści wzięli udział w zajęciach integracyjnych przygotowanych przez wychowawcę, Iwonę Rudź. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zabawie „Derdianie”, dotyczącej komunikacji międzyludzkiej i różnic kulturowych. W godzinach popołudniowych odbyły się zajęcia z samoobrony i sztuk walki prowadzone przez instruktora Taekwondo, pana Bartosza Zabłotnego. Wieczór uczniowie spędzili na wspólnych zabawach przy ognisku i na pieczeniu kiełbasek. Po kolacji jeden z pokoi „zamienił się” w salę kinową, gdzie młodzież obejrzała film pt. „Zielona mila”.

15 września licealiści mieli możliwość zwiedzenia Oddziału Zewnętrznego. Zapoznani zostali przez pracowników OZ w Kikitach z codzienną pracą strażników, wychowawców. Zobaczyli, w jakich warunkach przebywają osadzeni w ośrodku. Po wycieczce uczniowie uczestniczyli w zajęciach z musztry, prowadzonych przez mjra Bogdana Trzeciakiewicza.

Czas upłynął bardzo szybko i mimo wietrznej pogody humory dopisywały wszystkim uczestnikom.
Opiekunami młodzieży w czasie wyjazdu byli: Iwona Rudź – wychowawca, Mateusz Paczkowski – nauczyciel fizyki i edb, Bartosz Zabłotny – nauczyciel w-f, trener Taekwondo.

Było morze…

 

Więcej filmów i zdjęć na funpage lobarczewo

Rozpoczęcie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016,

które odbędzie się 1 września o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Barczewie.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I ZSZ W BARCZEWIE
obowiązujący od 1 września 2015r. dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

 

Lp

 

Nazwa przedmiotu

 

LO/ZSZ

 

Podręcznik, ćwiczenia (autor, tytuł)

 

Wydawnictwo

 

1.

 

 1. polski

 

 

LO

 1. Chmiel, E. Kostrzewa, Ponad słowami kl.1, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, Warszawa 2012.
Nowa Era,

Nr dop. 425/1/2012

 

2.

 

Historia

 

LO

R.Kulesza, K.Kowalewski, Zrozumieć przeszłość cz.1. Starożytność i średniowiecze. Nowa Era,

Nr dop. 642/1/2013

 

3.

 

WOS

 

LO

A.Janicki, J. Kięczkowska, M.Mellz, W centrum uwagi. Zakres rozszerzony cz.1. Nowa Era, Nr dop. 630/1/2012/2015
 

 

4.

 

 

 

Język angielski

 

LO

D.Spencer, Gateway plus 2. MacMillan
674/2/2013
 

5.

 

 

Język niemiecki

 

LO

Sylwia Mróz- Dwornikowska, Katarzyna Szachowska Welttour 1. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń. Nowa Era

MEN 459/1/2012

 

6.

 

 

Matematyka

 

LO

M.Karpiński, M.Dobrowolska, M.Braun, J.Lech, Matematyka I. Podręcznik. Zakres podstawowy.
 

7.

 

 

Fizyka

 

LO

 1. Kwitowski, Fizyka to nie katastrofa.
Zamkor
 

ZSZ

 1. Kwitowski, Fizyka to nie katastrofa.
Zamkor
 

8.

 

 

Biologia

 

LO

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czacharowski, Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era

450/2012

 

 

9.

 

 

 

Chemia

 

LO

 1. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

A.Kwiek, To jest chemia. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy.

Nowa Era
438/2012/2015
 

 

10.

 

 

 

Geografia

 

LO

R.Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Nowa Era
501/1/2012/2015
 

 

11.

 

 

 

Informatyka

 

LO

 1. Skłodowski, Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Edycja Windows.
Helion
 

12.

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

LO

 1. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.
Nowa Era,
647/2012/2015
 

14.

 

 

EDB

 

LO

Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa Era
 

15.

 

 

Wiedza o kulturze

 

LO

Podręcznik zostanie podany we wrześniu.
 

16.

 

Religia

 

LO

Moje miejsce w Kościele podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych pod redakcją Ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Wydawnictwo św. Wojciech.
 

17.

 

WDŻR

 

LO

Podręcznik zostanie podany we wrześniu.

 

Poniżej link do pobrania pliku z zestawieniem podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I ZSZ W BARCZEWIE (1)

Wesoła prezentacja naszych szkół

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą prezentacją Szkół Ponadgimnazjalnych w Barczewie.

Prezentacja do pobrania